مطالب مرتبط:

زنان افغانستان همچنان قربانی خشونت

ماندگار نوشت این روزها یک بار دیگر گزارش‌های دلهره‌آوری در سرخط رسانه‌های کشور قرار گرفتند، این گزارش‌ها مبنی بر خشونت‌های تازه علیه زنان هستند

مطالب اخیر