مطالب مرتبط:

مجلس خواستار اشد مجازات برای عاملان حادثه غور شد

از حکومت به ویژه از مسوولین امنیتی می خواهیم که عاملان این قضیه را هرچه عاجل دستگیر و مجازات کنند

مطالب اخیر