مطالب مرتبط:

مینه پال: در سکتور امنیتی هماهنگی بیشتر نیاز است

ریاست جمهوری می گوید، با توجه به وضعیت فعلی در سکتور امنیتی بر هماهنگی بیشتر نیاز است. دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز گفت که به همین منظور رئیس جمهور به مسئولان امنیتی برخ...

مطالب اخیر