مطالب مرتبط:

طالبان در دو ماه گذشته بیش از 2 میلیارد افغانی به کشور خسارت زده اند

پیام آفتاب: معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت: طالبان در دو ماه گذشته بیش از دو میلیارد افغانی به کشور خسارت وارد کرده اند.

مطالب اخیر