مطالب مرتبط:

ملکه زیبایی فنلند در صف شاکیان ترامپ

در جدیدترین مورد مطرح شده علیه ترامپ «نینی لاکسونن» ملکه زیبایی کشور فنلند در سال ۲۰۰۶، نامزد حزب جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری امریکا را به سوء رفتار جنسی متهم کرده است.

مطالب اخیر