مطالب مرتبط:

حمله ناکام طالبان به ولسوالی شینواری

طالبان شب گذشته بر اهدافی در مرکز ولسوالی شینواری و روستاهای اطراف آن حمله کردند اما با متحمل شدن تلفات سنگین مجبور به عقب نشینی شدند

مطالب اخیر