مطالب مرتبط:

نقش اقلیت های قومی در ساختار سیاسی افغانستان

شورای هویت و عدالت، سمیناری علمی را تحت عنوان «اقلیت های قومی و نقش آن ها در ساختار سیاسی افغانستان» در کابل برگزار کرد.

مطالب اخیر