مطالب مرتبط:

خوشبینی‌ها در مورد گشایش سفارت قطر در کابل

شورای عالی صلح امید می برد که گشایش سفارت قطر در کابل به نفع صلح تمام شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی شورای عالی صلح به روز شنبه به رادیو آزادی گفت: محمد اسماعیل قاسمیار مشاو...

مطالب اخیر