مطالب مرتبط:

کمک 120 میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان /تامین آب آشامیدنی برای بیش ازسه میلون نفر در افغانستان

بانک جهانی اعلام کرده که ۳۶ درصد از جمعیت ۳۲ میلیونی این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

مطالب اخیر