مطالب مرتبط:

استقبال شورای عالی صلح از گشایش سفارت قطر در کابل

پیام آفتاب: شورای عالی صلح از گشایش سفارت قطر در افغانستان استقبال کرد و آن را به نفع صلح در کشور خواند.

مطالب اخیر