مطالب مرتبط:

پروتئین عامل سرطان ریه کشف شد!

گروهی از دانشمندان علم طب کوریای جنوبی موفق شدند پروتئین جدیدی را به عنوان عامل اصلی سرطان ریه کشف کنند.

مطالب اخیر