مطالب مرتبط:

قدیر: اگر داعش غار تو ره بوره را تصرف کند خلافت خراسان ساخته خواهد شد

مجلس نماینده‌گان افغانستان نگران افزایش فعالیت گروه داعش در کشور است و معاون این مجلس می‌گوید اگر داعش غار توره بوره را در شرق کشور تصرف کند، خلافت اسلامی خراسان شکل خواهد گرفت.

مطالب اخیر