مطالب مرتبط:

۸۴ شورشی در ۲۴ ساعت گذشته در کشور کشته شدند

وزارت دفاع ملی کشور اعلام کرد که در نتیجه رشته عملیات مشترک تهاجمی و تعرضی نیروهای ارتش و پولیس ملی در نقاط مختلف کشور ۸۴ شورشی کشته شده اند

مطالب اخیر