مطالب مرتبط:

محور: نگرانی ها از بدتر شدن اوضاع درکشور

رییس اجراییه حکومت هشدار می دهد پیش از آنکه اوضاع کشور از اداره بیرون شود، حکومت باید دست به کار شود.

مطالب اخیر