مطالب مرتبط:

نیروهای امنیتی افغانستان برای چالش‌های غیرقابل پیش بینی آمده باشند

«ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو با توجه به شرایط جاری در افغانستان گفت: جنگ در این کشور ادامه دارد بنابراین نیروهای افغان و ناتو باید برای چالش‌های غیرقابل پیش‌بینی آماده باشند.

مطالب اخیر