مطالب مرتبط:

جنگ در افغانستان به یک فرهنگ مبدل شده است

پیام آفتاب: احمد ضیا مسعود گفت: متاسفانه جنگ در افغانستان به یک فرهنگ مبدل شده است و ما با فقر فرهنگی مواجه هستیم.

مطالب اخیر