مطالب مرتبط:

ادارۀ زنان سازمان ملل براى بهبود وضعيت زنان افغان همکارى ميکند

کابل (پژواک، ٢٩سرطان٩٥): ادارۀ زنان سازمان ملل متحد ميگويد در عرصه بهبود وضعیت اقتصادی زنان افغان، بازاریابی به تولیدات صنایع دستی آنان و مشوره دهی در زمینۀ ترتیب اسناد حقوقی به آنها، آمادۀ همکاری می باشد. در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى، به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده،

مطالب اخیر