مطالب مرتبط:

آغاز کار کمیسیون مشترک شواری ملی روی اصلاحات انتخاباتی

کمیسیون مشترک شورای ملی برای رأی‌زنی به فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی در بارۀ اصلاح نظام انتخابات امروز سه شنبه کارش را آغاز کرد و اما کار این کمیسیون بی آن که به نتیجه برسد پایان یافت

مطالب اخیر