مطالب مرتبط:

آمادگی حکومت برای پیشبرد مذاکرات صلح با حزب اسلامی

شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر گزارش های را مبنی بر اینکه گفتگوهای صلح میان حکومت و حزب اسلامی به بن بست روبرو شده رد می کند و می افزاید که حکومت حاضر به پیشبرد گفتگوها با این حز

مطالب اخیر