مطالب مرتبط:

کلیم‌زی: تا سه روز آینده سرنوشت فرمان تقنینی معلوم می‌شود

هیئت اداری مشرانو جرگه می گوید تا سه روز آینده، سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی، روشن خواهد شد این هیئت می گوید بحث های نخستین روی فرمان تقنینی رئی

مطالب اخیر