مطالب مرتبط:

80 عضو گروه طالبان در بادغیس به روند صلح پیوستند

محمدانور اسحاق زی اعلام کرد که عضو گروه طالبان، سلاح‌هایشان را زمین گذاشته و با تسلیم خود به نیروهای امنیتی افغانستان خواستار پیوستن به روند صلح شدند

مطالب اخیر