مطالب مرتبط:

افغانستان تا 5 سال آینده در تولید گندم خودکفا می‌شود

سخنگوی وزارت کشاورزی افغانستان با تأکید به برداشت درصدی گندم از ولایت، اعلام کرد که قرار است تا سال آینده افغانستان از ناحیه گندم به خودکفایی دست یابد

مطالب اخیر