مطالب مرتبط:

پایان بی نتیجۀ نشست کمیسیون مختلط و سرنوشت مبهم اصلاحات انتخاباتی

به نظر می‌رسد دریافت راه حل برای معضل اصلاحات انتخاباتی از طریق پارلمان رو به غیر ممکن شدن است و حکومت باید از مسیر دیگری این روند را دنبال کند

مطالب اخیر