مطالب مرتبط:

٨٠ مخالف مسلح دولت در ولايت بادغيس به پروسه صلح پیوستند

رییس پروسه صلح ولایت بادغیس، از پیوستن٨٠ مخالف مسلح دولت به پروسه صلح در این ولایت خبر می‌دهد خلیل الله اچکزی، رییس پروسه صلح ولایت بادغیس، می‌گوید این افراد به سرگروپی محمد یوسف از ولسوالی جوند اين ولايت به پروسه صلح یکجا شدند

مطالب اخیر