مطالب مرتبط:

گفتگوهای هیئت مختلط شورای ملی،روی فرمان اصلاح نظام انتخاباتی بی نتیجه پایان یافت

فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی، از سوی هیئت مختلط شورای ملی رد شد در ترکیب این هیئت که ده نفر از ولسی‌جرگه و ده نفر هم از مشرانو جرگه حضور داشتند، امروز برای مدت دونیم ساعت گفتگو کردند اما گفتگو های شان بدون نتیجه پایان یافت و فرمان رد گرديد

مطالب اخیر