مطالب مرتبط:

۸۰ مخالف مسلح در بادغیس جنگ به دولت پیوستند

نزدیک به ۸۰ تن از مخالفان در ولایت بادغیس جنگ افزارهای شان را به زمین گذاشتند و به روند صلح پیوستند

مطالب اخیر