مطالب مرتبط:

طرح قانون 'رهنمای معاملات' از سوی سنا تصویب شد

مجلس سنا فرمان تقنینی حکومت در مورد طرح قانون رهنمای معاملات را امروز با اکثریت آرا تصویب کرد

مطالب اخیر