مطالب مرتبط:

هیات مختلط نتوانست اختلاف نظر در باره فرمان اصلاح انتخاباتی را رفع کند

هیات مختلط شورای ملی درباره بررسی فرمان اصلاح نظام انتخاباتی امروزسه شنبه، ۲۹ سرطان برگزار شد و سرانجام نتوانست اختلاف در مورد این فرمان را رفع کند

مطالب اخیر