مطالب مرتبط:

کمیته مختلط دو مجلس برای تصویب فرمان تقنینی انتخاباتی به توافق نرسید

برخی اعضای کمیته مختلط دو مجلس در مورد فرمان تقنینی انتخاباتی می گویند که هیات های دو مجلس برای تصویب این فرمان به توافق نرسیدند

مطالب اخیر