مطالب مرتبط:

با گل،آرامش و نشاط را تجربه کنید

كارشناسان محیط زیستمی‎گویندگل، سازگارترین موجود زنده در طبیعت می‎باشد كه هیچ موجودی با آن دشمنی ندارد به گفته آنان، گل یکی از عناصر لاینفک زندگی بشر است، زیرا گل و گیاه در واقع به عنوان فلتر هوا نقش اساسی را در زندگی ایفا می‎‏کند همچنان گیاهان نه تنها پوشش خوبی برای زمین به شمار رفته بلكه فلتر مناسب برای تهویه هوای خانه نیز به حساب می‎آید

مطالب اخیر