مطالب مرتبط:

مرد امریکایی به جرم تجاوز به ۱۵۰۳ سال محکوم شد

یک مرد امریکایی در دادگاه فریسینو، یکی از شهرهای ایالت کالیفرنیا به جرم پنج سال تجاوز جنسی به دخترش، به ۱۵۰۳ سال حبس محکوم شده است.

مطالب اخیر