مطالب مرتبط:

محور: نگرانی‌ها از افزایش رویدادهای جنایی در پایتخت

رویدادهای جنایی در پایتخت، به گونۀ نگران‌کننده‌یی افزایش یافته‌اند تنها در سه روز پسین در خیرخانۀ کابل، شش تن به قتل رسیدند

مطالب اخیر