مطالب مرتبط:

Germany to Deport Unqualified Afghan Asylum Seekers: Envoy

سبین سپارواسر، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان گفته است کشورش آنعده از پناه جویان افغان را که واجد شرایط پناهندگی شناخته نشوند دوباره به کشورشان خواهد فرستاد.

مطالب اخیر