مطالب مرتبط:

۴۶ تن از کارمندان ادارۀ هوانوردی عازم هند شدند

اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گوید که ۴۶ تن از کارمندان این اداره برای آموزش های فنی و مسلکی به هند رفته اند قاسم رحیمی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت، این افراد پس از تکمی

مطالب اخیر