مطالب مرتبط:

فراخبر: چرا مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نتیجۀ …

در این بخش برنامه فواد امان گفتگویی را دربارۀ اینکه چرا مواد مخدر در افغانستان نتیجۀ مطلوب نداشته است، انجام داده است

مطالب اخیر