مطالب مرتبط:

دانفورد: حملات تعرضی نیروهای افغان افزایش یافته است 

جنرال جوزف دانفورد لوی درستیز امریکا به دنبال بازدید از کابل به خبرنگاران گفت که ظرفیت های نیروهای افغان به گونۀ قابل ملاحظۀ افزایش یافته است و در حملات خود بر شورشیان دست آوردهای دارند ا

مطالب اخیر