مطالب مرتبط:

کاهش 26 درصدی عملیات مخالفان در سال 2016

با وجود اینکه سال را سال پر خشونت اعلام کرده بودند اما طبق گزارشی تازه آمار فعالیت های امنیتی و هراس افکنانه در این سال نسبت به شش ماه اول سال کاهش داشته است

مطالب اخیر