مطالب مرتبط:

دو کارمند ریاست خزینه تقاعد، حین اخذ رشوه بازداشت شدند

ریاست استخبارات وزارت امور داخله، از بازداشت دو تن از کارمندان ریاست عمومی خزینه تقاعدِ وزارت کار و امور اجتماعی، به اتهام اخذ رشوه خبر داد

مطالب اخیر