مطالب مرتبط:

ساختمان شورای ولایتی تخار به ارزش ۲۵۷۰۰۰ دالر ساخته می شود

مقام های محلی ولایت تخار در شمال کشور اعلام کرده اند که ساختمان شورای ولایتی این ولایت به ارزش ۲۵۷۰۰۰ دالر ساخته می شود.

مطالب اخیر