مطالب مرتبط:

50 دانشجوی دانشگاه بدخشان به نیروهای امنیتی خون اهدا کردند

دانشجوی دانشگاه بدخشان به زخمی‌های نیروهای امنیتی با اهدای خون بیزاری خود را از جنگ اعلام کردند

مطالب اخیر