مطالب مرتبط:

خشنودی شهروندان از آمدن اصلاحات بیشتر در ریاست پاسپورت

با آمدن اصلاحات و آسان‌سازی در کار توزیع گذرنامه، اکنون مردم می‌توانند در دو تا سه روز گذرنامه بگیرند

مطالب اخیر