مطالب مرتبط:

دادستان کل افغانستان ۱۱۰ کارمند شهرداری کابل را ممنوع‌ الخروج کرد

به تعداد ۱۱۰ کارمند شهرداری کابل به دستور فرید حمیدی، دادستان کل افغانستان به ظن دست داشتن در فساد ممنوع‌ الخروج شده‌اند سخنگوی دادستان کل گفته است که گروهی از دادستانان مشغول بررسی اتهام‌های مطرح شده علیه این کارمندان هستند

مطالب اخیر