مطالب مرتبط:

ترکیه و فرار از انزوای خودساخته!

وقتی برنامه ریزی‌های انجام شده برای کودتا را مورد مشاهده و توجه قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم که فرماندهان و افراد اصلی این کودتا خود متوجه بوده‌اند که هدف اصلی کودتا یعنی به دست گرفتن دولت و اداره کشور محقق نخواهد شد، برای همین وقتی به مناطقی که توسط این افراد بمباران شده، توجه می‌کنیم می‌بینیم که اینها به جای نهادهای دولتی و مقر ریاست جمهوری یا نخست وزیری بیشتر محل‌های نظامی و ارتشی و مجلس را مورد حمله خود قرار داده اند چراکه هدفشان از بین بردن شخصیت قهرمان ارتش در چشم مردم است، زیرا در ماه‌های اخیر ارتش توانسته بود با عملیات‌های موفقی که در جنوب شرق داشت از محبوبیت قابل توجهی نزد مردم ترکیه برخوردار شود

مطالب اخیر