مطالب مرتبط:

بودجه سال 95 دست‌کاری شده‌است

معاون اول مجلس نمایندگان مدعی شد که بودجه سال جاری دست‌کاری شده و برخی پروژه‌ها در آن پس از تصویب مجلس، اضافه شده است

مطالب اخیر