مطالب مرتبط:

بیماری پولیو در کشور کاهش یافته است

وزیر صحت عامه، با بیان اینکه مرض پولیو در افغانستان در حال نابودی است، از کاهش چشمگیر این بیماری در کشور خبر داد

مطالب اخیر