مطالب مرتبط:

ترکیه ۸۰۰۰ نیروی پلیس را در ارتباط با کودتا برکنار کرد

ترکیه ۸۰۰۰ نیروی پلیس را در سراسر این کشور، از جمله استانبول و آنکارا به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام اخیر از کار برکنار کرده است

مطالب اخیر