مطالب مرتبط:

ایران و افغانستان بر راه‌اندازی پل دوم مرزی میلک تایید کردند

استاندار سیستان و بلوچشتان در نشست خبری مشترک با والی نیمروز افغانستان، بر راه‌اندازی هرچه زودتر پل دوم مرزی میلک تاکید کرد

مطالب اخیر