مطالب مرتبط:

اعضای کمیسیون مختلط فرمان تقنینی انتخاباتی از سوی مجلس معرفی شدند

سر انجام مجلس نمایندگان پس از جنجال های زیاد، اعضای کمیسیون جنجالی مختلط فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص انتخابات را معرفی کرد

مطالب اخیر