مطالب مرتبط:

ده عضو کمیسیون مختلط از سوی ولسی جرگه تعیین شد

ولسی جرگه افغانستان بخاطر فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به اصلاح نظام انتخاباتی ده عضو کمیسیون مختلط را معرفی کرد حاجی ظاهر قدیر معاون دوم این جرگه که ریاست جلسه را بر عهده داشت این افرا

مطالب اخیر