مطالب مرتبط:

یونان روند استرداد سربازان فراری ترکیه را آغاز کرد

آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان در ساعات پایانی روز یکشنبه در تماس تلفنی با بینالی ییلدریم همتای ترک خود آغاز روند استرداد این افسران را تأیید کرد

مطالب اخیر